باشگاه کودک و نوجوان بانک کشاورزی


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

غرفه بانك كودك ونوجوان در نمايشگاه كودك ونوجوان استان زنجان

به منظورایفای مسئولیت اجتماعی، معرفی خدمات و محصولات جديد بانک کشاورزی  و آشنايي كودكان ونوجوانان با آب بان و بانك كودك ونوجوان، غرفه بانك كشاورزي در سومين نمايشگاه كودك ونوجواناستان زنجان برپا گرديد. در اين نمايشگاه كه از 25 آذر الي 30 آذر ماه سال جاري برگزار گرديد، در مسابقه نقاشي كه با موضوع صرفه جويي در آب در اين غرفه برگزار گرديد مقرر است از نفرات برتر قدر داني گردد.

 

تعداد مشاهده خبر: (173)
کد خبر: 66