باشگاه کودک و نوجوان بانک کشاورزی


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

اردوي بازديد از طرح هاي توليدي- كشاورزي در استان سمنان برگزار شد

به منظورایفای مسئولیت اجتماعی، معرفی خدمات بانک کشاورزی در زمینه حمایت از تولید کنندگان و کشاورزان ، تلاش در رونق تولید و امنیت غذایی، آشنايي کودکان و نوجوانان به صورت عملی با مفاهیم تولیدو اشتغال، فرایند تولید محصولات غذایی و اثرات آن در رشد و توسعه کشور كه در جهت رشدفکری و بالندگی کودکان و نوجوانان می تواند شکوفایی اقتصادی و توسعه را به همراه داشته باشد، بانك كودك و نوجوان بانك كشاورزي اقدام به بازديد از طرح های موفق بانک، شامل دامداری، مرغداری، گاوداری، گلخانه ها، کارخانجات لبنیات و صنایع غذایی و ...با حضور كودكان ونوجوانان نموده است. بر اين اساس اردوي تفريحيآموزشي در ستان سمنان، شهرستان شاهرود، با حضور 38 نفر دانش آموزان برگزار شد. در اين اردو از گاوداري شيري 1000 راسي و كارخانه فرآورده هاي لبني فجر شاهرود بازديد به عمل آمد و توسط كارشناسان و متخصصين توضيحات لازم در زمينه نحوه توليد و فرآوري محصولات لبني ارائه گرديد و خاطره خوبي در ذهن كودكان و نوجوانان ثبت گرديد

تعداد مشاهده خبر: (122)
کد خبر: 64