باشگاه کودک و نوجوان بانک کشاورزی


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

هدیه باشگاه کودک ونوجوان بانک کشاورزی به دانش آموزان سیستان و بلوچستان

باشگاه کودک ونوجوان بانک کشاورزی در هفته ملی کودک ،  در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی و تمرکز بر موضوع آب و بهره برداری بهینه از منابع آبی،  با حضور آب بان در مدارس  سیستان و بلوچستان ، هدایایی به رسم یادبود به دانش آموزان تقدیم نمود. آب بان نماد باشگاه کودک ونوجوان است که به معنای نگاه بان و حافظ آب و دوست دار سرسبزی و آبادانی است. 

تعداد مشاهده خبر: (242)
کد خبر: 62