بانک کودک و نوجوان

بانک کشاورزی اولین بانکی بود که طرح بانک کودک و نوجوان را در پاییز سال 1379 آغاز کرد و اولین باجه اش در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شروع به کار کرد. سه سال بعد در زمستان سال 1382 اولین شعبه اختصاصی کودکان و نوجوانان در تهران و سایر استان ها افتتاح شد. مهم ترین هدفهای طرح بانک کودک و نوجوان موارد زیر هستند:
1.آموزش مفاهیم بانکی و آشنایی نسل آینده با فرهنگ پس انداز با برگزاری دوره های یک روزه در بانک
2.آشنایی با بانکداری الکترونیکی و فرهنگ سازی استفاده از ابزارهای آن مثل کارت های بانکی، همراه بانک، اینترنت بانک، خود پرداز، پایانه های فروش و ..