05

فستيوال مدارس فوتبال در اردبيل با مشاركت آب بان برگزار شد.

در مرداد ماه سال جاري فستيوال مدارس فوتبال در باشگاه شهيد تختي با مشاركت باشگاه كودك ونوجوان بانك كشاورزي برگزار شد.

در اين فستيوال ضمن حضور آب بان و برقراري ارتباط با كودكان به معرفي باشگاه كودك ونوجوان و مزاياي آن پرداخته شد. 

همچنين كودكان حاضر در فستيوال علاه بر ريافت هداياي آب بان ، در صورت افتتاح حساب و عضويت در باشگاه كودك ونوجوان از هديه 250000 ريالي برخوردار خواهند شد. 

 

 

 

 

 

تعداد مشاهده خبر: (205)
کد خبر: 55