06

من آب بان هستم

«من آب بان هستم»

اسم من آب بان است.

من دوست شما و شخصیت برند باشگاه کودک ونوجوان بانک کشاورزی هستم . می دانیداسم من به چه معناست:

1.     نگاه بان آب 

2.     نام ماه هشتم خورشیدی

3.     روز دهم هر ماه در ایرانباستان

4.     از عیدهای ده گانه یایران باستان در سال به نشانه ی آبادانی و حاصل خیزی

5.     و در اسطوره گویند:

در این روز "زَو"پادشاه ایران ، بر افراسیاب پیروزی یافته و او را از ملک خویشبرانده است و نیز در این روز پس از پنج یا هفت سال خشکی و قحطی، باران آمده است.

6.     و در ضرب المثل گویند:

آبان ماه را بارانکی؛ دی ماه را برفکی و فروردین ماه شب ببار روز ببار 

من با شعار" شکوفایی ایران در دستان توست" آمده ام تا درکنار شما ودرباشگاه کودک و نوجوان بانک کشاورزی که- نماد آبادانی و سرسبزی و حاصل خیزی- است،  با استفاده از ابزارهای الکترونیکی بانک کشاورزیو پس انداز پول،  در رشد و شکوفایی و سرسبزیایران تلاش کنیم.

(telegram.me/kidsbki) راستی من یک کانالتلگرامی هم دارم با استیکرهای زیبا

با من همراه باشید.ادامه دارد...

تعداد مشاهده خبر: (1001)
کد خبر: 35