18

برگزاری جشنواره نهال دوستی

باشگاه کودک و نوجوان بانک کشاورزی همزمان با روز جهانی کودک در16 مهر ماه سال 93 راه اندازی شد تا ضمن ایفای مسئولیت اجتماعی با ترویج استفاده از خدمات نوین بانکداری الکترونیک، موجبات کاهش استفاده از پول کاغذی، حفظ محیط زیست، فرهنگ جلوگیری از قطع و نابودی جنگلهاو ...را فراهم آورد.جشنواره نهال دوستی نیز به منظور ارزش آفرینی برای کودکان ونوجوانان از اول اسفند 94 تا پایان خرداد ماه 95 در سایت باشگاه کودک و نوجوان به آدرس kids.bki.ir جهت اعضاراه اندازی گردیده است.جهت شرکت در جشنواره اینجا را کلیک کنید:

تعداد مشاهده خبر: (2189)
کد خبر: 17